تاج الدین

نوزادفروشی ناشی از برخی آسیب‌های اجتماعی نوپدید است. همچنین در بستر آن دیگر آسیب‌ها پدیدار می‌شود و هم آسیب‌های اجتماعی دیگر به‌دنبال دارد. انگیزه فروش نوزاد در اغلب موارد فقر اقتصادی است، فقر اقتصادی شاید برای نوزادفروشی، انگیزه لازم باشد، اما قطعا انگیزه کافی نیست.

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، ۳۳درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به‌نوعی با فقر اقتصادی دست به گریبان هستند، اما فقر اقتصادی دلیلی بر رواج فروش نوزاد نیست، بلکه انگیزه اصلی فروش نوزاد و عامل اصلی فروش نوزاد در آمیختن فقر اقتصادی با دیگر آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد است.

اعتیاد زنان و بروز معضلات دیگر

به گواه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مقوله نوزادفروشی اعتیاد والدین دلیل مهمتری از فقر اقتصادی آنها به حساب می‌آید و اعتیاد در صدر دلایل خرید و فروش نوزادان در سراسر کشور قرار گرفته است. اعتیاد والدین آنجا آسیب‌زاتر می‌شود که شاهد اعتیاد مادران باشیم، تصور اکثر افراد جامعه درباره اعتیاد این است که مصرف موادمخدر عمدتا پدیده‌ای مردانه است. در حالی که با بررسی در آمار مشاهده می‌کنیم، اگرچه اعتیاد مردان کمی‌تر است و تعداد معتادان مرد بیشتر از تعداد معتادان زن است، اما اعتیاد زنان کیفی‌‎تر است و اثرات مخرب‌تری بر جامعه می‌گذارد. زنان هم پردامنه‌تر درگیر اعتیاد می‌شوند، هم سریع‌تر و گسترده‌تر آن را در جامعه توزیع می‌کنند و هم اثرات مخرب‌تری بر بنیان‌های جامعه می‌گذارند.

فاصله زمانی اولین تجربه مصرف موادمخدر تا تزریق در زنان بطور متوسط دو سال طول می‌کشد. در حالی که این زمان در مردان هشت سال است و این نشان می‌دهد آسیب اعتیاد در زنان پردامنه‌تر از مردان است و این نشان می‌دهد زنان آسیب اعتیاد را گسترده‌تر از مردان انتشار می‌دهند. به عبارت دیگر آن آسیب را اجتماعی‌تر می‌کنند. ضمن آنکه آسیب اجتماعی اعتیاد در زنان باعث فروپاشی نهاد خانواده می‌شود و نظام تربیتی خانواده را دستخوش آسیب می‌کند.

اعتیاد والدین و نوزادفروشی

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مشاور امور زنان در ستاد مبارزه با موادمخدر هفت‌درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل می‌دهند، آمار وزارت بهداشت نیز از وجود یک زن معتاد به ازای هشت مرد معتاد خبر می‌دهد. به‌گفته مسئولان سازمان زندان‌ها درحال حاضر ۵۰‌درصد زندانیان زن درباره موادمخدر و اعتیاد در زندان هستند، بنابراین همان‌گونه که می‌بینیم اعتیاد زنان به‌ویژه مادران بنیان برافکن است و نکته قابل تامل این است که اعتیاد همسران یکی از مهم‌ترین عوامل در دام اعتیاد انداختن زنان است. از همین‌رو در اغلب موارد اعتیاد مادران به معنای اعتیاد والدین است و اعتیاد والدین نیز یکی از مهمترین دلایل فروش‌نوزادان محسوب می‌‎شود. بر اساس گفته‌های مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی ۷۵درصد از کودکان معتاد در کشور از والدین معتاد متولد می‌شوند و در بسیاری از مواقع حتی در صورتی که این نوزادان فروخته نشوند، نیز سرنوشت دردناکی در انتظارشان است.

ازدواج سپید و افزایش نوزادفروشی

دلیل دیگر نوزادفروشی، شاید مسائل و آسیب‌های اجتماعی نوپدید همچون ازدواج سپید باشد. آسیب اجتماعی روسپی‌گری و تولد نوزادان نامشروع حاصل از آن نیز به نوزادفروشی دامن می‌زند. ضمن آنکه نوزادفروشی در برخی موارد از سر اضطرار نیست و برای برخی اساسا تبدیل به یک نهاد شغلی شده است. برای مثال زنان مصرف‌کننده شیشه هزینه‌های مصرف و دیگر هزینه‌های زندگی پرآسیب‌شان از طریق تولیدمثل و فروش نوزاد تامین می‌کنند. در حقیقت فروش‌نوزاد یک فرآیند در چرخه آسیب آنها است، آنها برای مصرف مداوم شیشه نیاز به تامین هزینه دارند و این هزینه را با فروش‌نوزاد تامین می‌کنند.

فرآیند فرزندخواندگی تسهیل شود

آنچه تا به حال گفته شد بیشتر درباره عرضه نوزاد و دلایل فروش نوزاد بود، اما اگر به تقاضا و دلایل خرید نوزاد توجه داشته باشیم، باید بگوییم یکی دیگر از دلایل نوزادفروشی نیز به فرآیند زمانبرفرزندخواندگی در بهزیستی برمی‌گردد؛ بر اساس اعلام معاون اجتماعی بهزیستی تعداد والدین دارای صلاحیت پشت نوبت فرزند خواندگی، ۹ برابر کودکانی است که در مراکز این سازمان، نگهداری می‌شوند. این امر حاکی از آن است که تقاضا برای دریافت کودک به‌ مراتب بیش از تعداد کودکان قابل واگذاری به خانواده‌هاست. از سوی دیگر فرآیند اجرای فرزند خواندگی مستلزم هماهنگی‌ها بین بخش سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری، سازمان پزشکی قانونی و… است که همه اینها به اضافه فهرست طولانی انتظار برای دریافت کودک، فرآیند فرزندپذیری را برای متقاضیان فرزندخواندگی به‌طور طبیعی طولانی و زمانبر ساخته است؛ در واقع همین امر منجر به شکلگیری بازار سیاه و نوزادفروشی بجای فرزندخواندگی شده است. براساس ماده۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است و مرتکب به شش ماه تا یکسال حبس، جبران خسارت یا جزای نقدی محکوم می‌شود و به موجب ماده هشت همین قانون اگر در قانون دیگری مجازات شدید‌تری برای اعمال موضوع این قانون باشد، مجازات اشد قابل اجراست.

قوانین اعمال‌شده درباره نوزادفروشی

به‌نظر می‌رسد برابر این ماده پدر و مادر نیز مشمول مجازات‌های موضوع قانون هستند و اعمال حبس درباره آنها میسر است. همچنین در ماده ۳۵ قانون الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک آمده است که کشورهای عضو تمام اقدامات ضروری را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به‌عمل می‌آورند. بررسی قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که تا آذر ۱۳۸۱، قانونی که خریدوفروش کودکان را جرم تلقی کنند، وجود نداشته است و فقط در مواد پراکنده قانون مجازات اسلامی نظیر ماده ۶۳۱ دزدیدن، مخفی کردن یا جابه‌جا کردن اطفال جرم تلقی و برای آن شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است، اما در ۲۵آذر ۱۳۸۱ در نتیجه تلاش‌های نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان، قانونی ۹ماده‌ای تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب مجلس رسید که بر اساس ماده سه آن هر گونه خرید و فروش افراد زیر ۱۸سال را جرم تلقی و برای مرتکب حبس از شش‌ماه تا یکسال زندان یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۲۰میلیون ریال تعیین می‌شود. به‌نظر می‌رسد کاهش نوزادفروشی فارغ از کنترل آسیب‌های اجتماعی همچون فقر اقتصادی خانواده‌ها و اعتیاد زنان، نیازمند ساماندهی برخی پروتکل‌ها و تشریفات اداری به‌ویژه در سازمان بهزیستی است و جایگزینی الگوی فرزندخواندگی بجای نوزادفروشی است. بیم آن می‌رود نوزادفروشی منجر به افزایش کودکان بی‌هویت شود، کودکانی که در حال حاضر اغلب از پدران غیرایرانی و مادران ایرانی متولد می‌شوند، هم‌اکنون جمعیتی بالغ ‌بر ۸۰۰‌هزار تا یک‌میلیون و حتی مطابق برخی آمار تا ۵/۱میلیون را شامل می‌شوند.

منبع:‌آرمان

* عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

بیوگرافی رضا قوچان نژاد | رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات

بیوگرافی رضا قوچان نژاد ، رضا قوچان نژاد متولد ۲۹ شهریور ۱۳۶۶ در مشهد است.

زندگینامه رضا قوچان نژاد

زندگینامه رضا قوچان نژاد

رضا قوچان نژاد متولد ۲۹ شهریور ۱۳۶۶ در مشهد است.

او در کودکی به همراه خانواده به کشور هلند مهاجرت کرد

فارغ التحصیل لیسانس رشته علوم سیاسی در کشور هلند است

رضا قوچان نژاد بازیکن شماره ۱۶ تیم ملی ایران است.

نام مستعار وی ” گوچی ” میباشد

بیوگرافی رضا قوچان نژاد

بیوگرافی رضا قوچان نژاد

رضا قوچان‌نژاد پسرخاله عقیل اعتمادی ، دروازه‌بان اسبق ایرانی-هلندی باشگاه تراکتورسازی است.

یک برادر از خود بزرگتر به نام مهدی دارد و مادرش نیز خانه دار میباشد.

پست تخصصی او مهاجم نوک است

رضا در کنار فوتبال به موسیقی علاقمند است و به نواختن ویولن علاقه دارد

این بازیکن سابقه بازی در تیم زیر ۱۹ ساله های هلند را در کارنامه خود دارد.

همسر رضا قوچان نژاد

همسر رضا قوچان نژاد

رضا قوچان نژاد در ۱۱ فروردین ۹۶ با سروین بیات ازدواج کرد،

خانوم سرویت بیات خواهر ساره بیات بازیگر نام آشنای ایران می باشد،

سروین بر خلاف خواهر با خانواده در انگسلتان زندگی می کرد

و به تازگی در بهمن ۹۶ صاحب پسری به نام دوران شدند

آشنایی رضا گوچی و همسرش در زمان حضور او

در تیم چارلتون انگلیس در دورهمی ایرانی های این کشور شکل گرفت

و به خاطر علاقه هر دو به هنر رابطه آنها بیشتر و به ازدواج ختم شد

شروع بازی حرفه ای رضا قوچان نژاد

شروع بازی حرفه ای رضا قوچان نژاد

 رضا قوچان نژاد فوتبال را از سال ۲۰۰۵ در تیم هیرنوین هلند شروع کرده است.

هرچند با حضور رقبای قدرتمند در این تیم کمتر به او بازی رسید.

وچان نژاد بارها از سوی هیرنوین به تیم های دسته دومی لیگ هلند قرض داده شد

و عملکرد خوبی در این تیم ها داشت.

اما هیچ وقت نتوانست خود را به ترکیب اصلی هیرنوین نزدیک کند.

رضا قوچان نژاد و اشکان دژآگه

رضا قوچان نژاد در تیم ملی

کارلوس کی روش در روز ۲۲ اکتبر ۲۰۱۱ طی تماسی تلفنی

از قوچان‌نژاد که در شهر لیر بلژیک بود،

دعوت کرد که به تیم ملی فوتبال ایران بپیوندد.

قوچان‌نژاد در مدت کم حضورش در تیم ایران تبدیل به یک ستاره شد

و توانست با گلزنی در ۳ مسابقه پایانی مرحله انتخابی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴

به یک قهرمان ملی تبدیل شود و لقب قهرمان اولسان را برای خود کرد.

او ۱۴ گل ملی دارد و گلزن ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ بوده است

 رضا قوچان نژاد و حسین تهی

رضا قوچان نژاد و حسین تهی

رضا قوچان نژاد در تیم ملی ایران

سیر تیم های باشگاهی رضا قوچان نژاد

در سال ۲۰۰۵ به باشگاه هیرنفین پیوست

او در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۷ به تیم GO AHEAD EAGLES بصورت قرضی پیوست

در تابستان ۲۰۰۹ قوچان نژاد قراردادش با هیرنفین را به خاطر تحصیلات آکادمیک تمام کرد.

اگرچه قوچان نژاد عضوی از تیم فوتبال GO AHEAD در فصل زمستان ۲۰۰۹-۲۰۱۰ بود

ولی ناگهانی با کمبور قرار دادی ۲٫۵ ساله بست.

او در اولین بازی خود برای کمبور در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۰ مقابل باشگاه فوتبال ویندام،

۹ ثانیه بعد ورود او اولین گلش را برای تیمش زد.

رضا در ۱۷ ژوین ۲۰۱۱ به باشگاه فوتبال سنت ترویدن پیوست.

مدت قراردادش ۳ سال بود. او اولین گلش را در لیگ برتر فوتبال بلژیک به تیم براج زد.

رضا قوچان نژاد و پسرش

بازگشت رضا قوچان نژاد به فوتبال هلند

در ۳۱ اوت ۲۰۱۲ او با توافق با تیم استاندارد لیژ به این تیم پیوست.

قوچان نژاد با قرارداد ۳٫۵ ساله در ژانویه ۲۰۱۳ در حالی به استانداری لیژ ملحق شد

که ۱۰ گل از دوازده بازی را در نیمه دوم فصل که در سنت ترویدن مانده بود زد.

وی در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۴ با قراردادی دو و نیم ساله به باشگاه فوتبال چارلتون پیوست

وی در مرداد ۱۳۹۳ در حالی که با باشگاه باشگاه فوتبال چارلتون قرارداد داشت،

با اخذ رضایت نامه خود با قراردادی دوساله و به صورت قرضی

به باشگاه فوتبال الکویت کیفان در لیگ برتر فوتبال کویت پیوست

وی پس از اینکه توسط تیم الکویت کنار گذاشته شد، به تیم الوکره قطر پیوست

رضا قوچان نژاد که مدت‌ها در فوتبال هلند کار کرده بود

و سابقه بازی در آکادمی هیرنفین را نیز در پرونده دارد،

بعد از ۷ سال به فوتبال هلند بازگشت و پیراهن هیرنفین را به تن کرد؛

و فصل قبل در تیم بحران زده چارلتون اتلتیک در لیگ دسته یک انگلیس بازی کرد

و نتوانست کارنامه چندان خوبی در این تیم داشته باشد

و بعد از اینکه قراردادش با این تیم به پایان رسید، به فوتبال هلند بازگشت

تا پیراهن هیرنفین را به تن کند.

او از چند تیم هلندی از جمله توئنت انخت نیز پیشنهاد داشت ولی ترجیح داد

تا در هیرنفین فوتبال خود را دنبال کند.

قوچان‌نژاد در این فصل لیگ اردیویسه هلند ۱۹ گل زد

و علاوه بر بهترین بازیکن سال هیرنفین،

در تیم منتخب فصل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ نیز جای گرفت و افتخاری شایسته برای فوتبال ایران به ارمغان آورد.

پیج اینستاگرام رضا قوچان نژاد

صفحه اینستاگرام رضا قوچان نژاد به ادرس زیر فعال است :

instagram.com/rgucci16

رضا قوچان نژاد در تیم ملی ایران

رضا قوچان نژاد در تیم ملی ایران

رضا قوچان نژاد و کارلوس کیروش

رضا قوچان نژاد و کارلوس کیروش

همچنین در سبزپندار بخوانید:

بیوگرافی اشکان دژاگه | اشکان دژاگه و همسرش شقایق | اینستاگرام اشکان دژاگه

خسرو حیدری | بیوگرافی خسرو حیدری و همسرش |تصاویر اینستاگرام خسرو حیدری و لاله شفیع زاده

کریم انصاری فرد | کریم انصاری فرد و همسرش الکساندر سوفیا | اینستاگرام کریم انصاری فرد

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ های جدید ایرانی سال 97

بهترین آهنگ های خوانده شده توسط محبوب‌ترین خواننده های ایرانی با کیفیت عالی و لینک مستقیم

Exclusive Musics In 97 With Text And Direct Links In UpMusics

Music دانلود آهنگ جدید ایرانی ، منتخب موزیک های ایرانی

برای راحتی کاربران گرامی آهنگ ها همراه با قسمتی از متن و پخش آنلاین قرار گرفته است.


دانلود آهنگ ماکان بند برو دارمت

برو دارمت تنها نمیذارمت الکی نیست

عاشقت شدم و تا زنده ام هواتو دارم

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ مهدی احمدوند در بدر

منو دست به سر نکن نرو منو در بدر نکن درای قلبتو سه قفل و بسته تر نکن
انقد با من نجنگ دو سه روزه نه یه مسیج نه زنگ

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده دونه دونه

دونه دونه دونه دونه این حسی که حالا بینمونه

مال خوده خوده خودمونه

ما رو به هم میرسونه

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی ای داد بر من

من قلبم مث تو سنگ نیس که

تو بری وایمیسه به خدا وایمیسه
ای داد بر من فرداست که حالیم

میشه نیست الان که گرمم

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ پازل بند داستان

زیاد که باشی زیادی میشی

من بد نبودم تو داری میشی

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ مسیح و آرش عدل پرور ماه عسل

حس میکنم عشقه دردی که دنیامو بغل کرده
حال و هوای من تو برنگردی برنمیگرده

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ ماه عسل از بهنام بانی

مِثلهِ پَرسه تـــو بارونی

مِثلهِ حال یه مهمونی

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ حمید هیراد ماه من

گفتم بیا ای ماه من ای روز و شب همراه من

تنهاو غمگینم نکن / رسواتر از اینم نکن

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده تو یار منی

بذار همه ببینن کنار منی بین همه آدما تو یار منی
تو دوایی و پرستار منی

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ ماکان بند عاشق که میشی

عاشق که میشی این بارون لعنتی رو روی صورتت با اشک میخوری
عاشق که میشی از دنیا میبری حرفی نمیزنی چیزی نمیخوری

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ بهنام بانی صد سال

بد شدی با من رفتی که چی شه تو نگفتی بری میمونه دلم پیشت

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ هوروش بند این قرارمون نبود

این قرارمون نبود که عشقو تو دلم بیاری جا بزنی واسه قلبم جای خالیتو بذاری
عشق تو یه ماه زیباست عشق تو عزیز جونه قربون دلت برم که با دلم نامهربونه

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ مسعود صادقلو برگرد دوباره

چه شبایی که زدم قدم پیاده
چه تنها بودم هر شب شاید بیادش
به یادش میفتم هر شب غمگین و خسته
کاش بخوادش قلبی که اینجا شکسته

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)

آهنگ های برتر سال 97

دانلود آهنگ جدید ایرانی ، منتخب موزیک های ایرانی

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ های جدید ایرانی سال 97

بهترین آهنگ های خوانده شده توسط محبوب‌ترین خواننده های ایرانی با کیفیت عالی و لینک مستقیم

Exclusive Musics In 97 With Text And Direct Links In UpMusics

Music دانلود آهنگ جدید ایرانی ، منتخب موزیک های ایرانی

برای راحتی کاربران گرامی آهنگ ها همراه با قسمتی از متن و پخش آنلاین قرار گرفته است.


دانلود آهنگ ماکان بند برو دارمت

برو دارمت تنها نمیذارمت الکی نیست

عاشقت شدم و تا زنده ام هواتو دارم

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ مهدی احمدوند در بدر

منو دست به سر نکن نرو منو در بدر نکن درای قلبتو سه قفل و بسته تر نکن
انقد با من نجنگ دو سه روزه نه یه مسیج نه زنگ

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده دونه دونه

دونه دونه دونه دونه این حسی که حالا بینمونه

مال خوده خوده خودمونه

ما رو به هم میرسونه

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی ای داد بر من

من قلبم مث تو سنگ نیس که

تو بری وایمیسه به خدا وایمیسه
ای داد بر من فرداست که حالیم

میشه نیست الان که گرمم

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ پازل بند داستان

زیاد که باشی زیادی میشی

من بد نبودم تو داری میشی

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ مسیح و آرش عدل پرور ماه عسل

حس میکنم عشقه دردی که دنیامو بغل کرده
حال و هوای من تو برنگردی برنمیگرده

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ ماه عسل از بهنام بانی

مِثلهِ پَرسه تـــو بارونی

مِثلهِ حال یه مهمونی

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ حمید هیراد ماه من

گفتم بیا ای ماه من ای روز و شب همراه من

تنهاو غمگینم نکن / رسواتر از اینم نکن

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده تو یار منی

بذار همه ببینن کنار منی بین همه آدما تو یار منی
تو دوایی و پرستار منی

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ ماکان بند عاشق که میشی

عاشق که میشی این بارون لعنتی رو روی صورتت با اشک میخوری
عاشق که میشی از دنیا میبری حرفی نمیزنی چیزی نمیخوری

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ بهنام بانی صد سال

بد شدی با من رفتی که چی شه تو نگفتی بری میمونه دلم پیشت

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ هوروش بند این قرارمون نبود

این قرارمون نبود که عشقو تو دلم بیاری جا بزنی واسه قلبم جای خالیتو بذاری
عشق تو یه ماه زیباست عشق تو عزیز جونه قربون دلت برم که با دلم نامهربونه

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)


دانلود آهنگ مسعود صادقلو برگرد دوباره

چه شبایی که زدم قدم پیاده
چه تنها بودم هر شب شاید بیادش
به یادش میفتم هر شب غمگین و خسته
کاش بخوادش قلبی که اینجا شکسته

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)

آهنگ های برتر سال 97

دانلود آهنگ جدید ایرانی ، منتخب موزیک های ایرانی

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید هوروش بند این قرارمون نبود

موزیک بسیار شنیدنی از گروه موفق هوروش بند بنام این قرارمون نبود با دو کیفیت 320 و 128 با متن

تنظیم کننده : مسعود جهانی / خواننده : مهدی دارابی / آهنگسازی : مهدی دارابی

Download New Song BY : Hoorosh Band | In Ghararemon Nabod With Text And Direct Links IN UpMusic

mehdi darabi دانلود آهنگ جدید هوروش بند این قرارمون نبود

متن آهنگ این قرارمون نبود هوروش باند

♪♪♫♫♪♪♯

این قرارمون نبود که عشقو تو دلم بیاری جا بزنی واسه قلبم جای خالیتو بذاری…
عشق تو یه ماه زیباست عشق تو عزیز جونه قربون دلت برم که با دلم نامهربونه…
آخه چرا احساس منو تو به بازی گرفتی ندیدی که من عاشقمو…

آهنگسازی : مهدی دارابی
هر چی بود بینمون نابود شد این دلم واست آسون مرد…
آخه چرا احساس منو تو به بازی گرفتی ندیدی که من عاشقمو…
هر چی بود بینمون نابود شد این دلم واست آسون مرد…

♪♪♫♫♪♪♯

چه سخته سر کنم با این اتاقو این شبا بگو بهم نیای گلم آخه برم کجا…
این حق من نبود ولم کنی تو بی هوا
آخه چرا احساس منو تو به بازی گرفتی ندیدی که من عاشقمو…

تنظیم کننده : مسعود جهانی
هر چی بود بینمون نابود شد این دلم واست آسون مرد…
آخه چرا احساس منو تو به بازی گرفتی ندیدی که من عاشقمو…
هر چی بود بینمون نابود شد این دلم واست آسون مرد…

♪♪♫♫♪♪♯

هوروش بند این قرارمون نبود

دانلود آهنگ جدید هوروش بند این قرارمون نبود

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید هوروش بند این قرارمون نبود

موزیک بسیار شنیدنی از گروه موفق هوروش بند بنام این قرارمون نبود با دو کیفیت 320 و 128 با متن

تنظیم کننده : مسعود جهانی / خواننده : مهدی دارابی / آهنگسازی : مهدی دارابی

Download New Song BY : Hoorosh Band | In Ghararemon Nabod With Text And Direct Links IN UpMusic

mehdi darabi دانلود آهنگ جدید هوروش بند این قرارمون نبود

متن آهنگ این قرارمون نبود هوروش باند

♪♪♫♫♪♪♯

این قرارمون نبود که عشقو تو دلم بیاری جا بزنی واسه قلبم جای خالیتو بذاری…
عشق تو یه ماه زیباست عشق تو عزیز جونه قربون دلت برم که با دلم نامهربونه…
آخه چرا احساس منو تو به بازی گرفتی ندیدی که من عاشقمو…

آهنگسازی : مهدی دارابی
هر چی بود بینمون نابود شد این دلم واست آسون مرد…
آخه چرا احساس منو تو به بازی گرفتی ندیدی که من عاشقمو…
هر چی بود بینمون نابود شد این دلم واست آسون مرد…

♪♪♫♫♪♪♯

چه سخته سر کنم با این اتاقو این شبا بگو بهم نیای گلم آخه برم کجا…
این حق من نبود ولم کنی تو بی هوا
آخه چرا احساس منو تو به بازی گرفتی ندیدی که من عاشقمو…

تنظیم کننده : مسعود جهانی
هر چی بود بینمون نابود شد این دلم واست آسون مرد…
آخه چرا احساس منو تو به بازی گرفتی ندیدی که من عاشقمو…
هر چی بود بینمون نابود شد این دلم واست آسون مرد…

♪♪♫♫♪♪♯

هوروش بند این قرارمون نبود

دانلود آهنگ جدید هوروش بند این قرارمون نبود

تهیه خمیرمایه استاندارد؛ نخستین گام در تولید نان سالم

مصرف سالیانه نان برای هر ایرانی در حالی ۱۵۰ تا ۱۷۰ کیلوگرم اعلام می شود که نیمی از نانوایی ها به جای خمیرمایه سالم، از افزودنی های غیرمجاز همچون جوش شیرین، جوهرقند و نمک استفاده می کنند.

به گزارش سهیل موزیک، به نقل از ایرنا،  سالیانه هشت میلیون تن آرد برای پخت نان به مصرف می رسد که برای این میزان، ۴۰ هزار تن خمیرمایه نیاز است.

ایران ظرفیت تولید سالیانه ۴۵ هزار تن خمیرمایه را دارد؛ با این همه، نانوایی ها افزودنی های غیرمجاز همچون جوش شیرین، جوهرقند و نمک به نان می افزایند.

براساس مصوبه شورای سلامت، استفاده از جوش شیرین در تولید نان در کشور ممنوع است؛ زیرا علاوه بر کاهش کیفیت نان، آثار مخربی بر سلامت جامعه دارد.

در این پیوند، دبیر سندیکای خمیرمایه ایران گفت: نیمی از خبازی ها برای سرعت دهی به فرایند تولید نان به جای خمیرمایه از افزودنی های غیرمجاز همچون جوش شیرین، جوهرقند و نمک استفاده می کنند.

۷۵ هزار تا ۸۰ هزار واحد خبازی سنتی در سراسر کشور فعال است.

«مجید پارسایی» امروز (یکشنبه) در نشست خبری افزود: مصرف خمیر مایه برای تولید نان سالم هزینه چندانی ندارد اما متاسفانه کمتر از ۵۰ درصد نانوایی های سنتی از خمیر مایه در تهیه خمیرنان خود استفاده می کنند.

پارسایی ادامه داد: در یک عدد نان سنگک به قیمت ۲ هزارتومان، هزینه خمیرمایه کمتر از ۲۰ تومان است اما اگر کمی کنجد به نان اضافه کنند ۵۰۰ تومان اضافه تر از مصرف کنندگان می گیرند.

به گفته وی، برای تهیه نان معمولی ۰٫۳ تا ۰٫۵ درصد خمیرمایه مصرف می شود و اگر افزودنی های مجاز همانند روغن، شکر و شیر به آرد اضافه شود باید میزان خمیرمایه را کمی افزایش داد.

** سرانه مصرف سالیانه نان در ایران ۱۷۰ کیلوگرم است

دبیر سندیکای خمیر مایه ایران عوامل متعددی همچون آرد، تجهیزات پخت، مهارت و تجربه نانوا و فرآوری خمیر را در کیفیت نان تولیدی موثر دانست و گفت: سرانه مصرف آن برای هر ایرانی سالانه نزدیک ۱۷۰ کیلوگرم محاسبه شده است.

پارسایی افزود: بیشتر نانوایان برای سفید و نرم شدن خمیر از جوهر قند و همچنین برای سرعت‌دهی در ور آمدن خمیر از جوش شیرین استفاده می کنند که باعث می شود نه تنها مواد مغذی همچون منیزیم، کلسیم و آهن جذب بدن نشود بلکه انواع بیماری های گوارشی پدید آید.

وی علت استشمام بوی ترشیدگی از نان را مصرف جوش شیرین دانست و ادامه داد: مصرف جوهرقند در اکثر صنایع محدود و ممنوع است و خبازی ها باید از مصرف آن خودداری کنند.

وی در واکنش به سخنان رییس اتحادیه نانوایان سنتی کشور درباره کمبود خمیرمایه گفت: خمیر مایه به اندازه کافی در کشور تولید می شود و در دسترس خبازی ها قرار دارد؛ به طوری که بخشی از این محصول که مورد مصرف داخلی قرار نمی گیرد صادر می شود.

به گفته وی، اکنون نیاز سالیانه خمیرمایه کشور برای واحدهای خبازی ۴۰ هزار تن است؛ در حالی که ۳۲ هزار تن تولید داریم اما فقط ۲۰ هزارتن به مصرف داخلی می رسد و ۱۲ هزارتن آن صادر می شود که نشان می دهد کمتر از ۵۰ درصد نانوایی های سنتی از خمیرمایه استفاده می کنند.

** استانداردی برای تهیه خمیر نان نداریم

عضو هیات مدیره سندیکای خمیرمایه ایران گفت: نانوایان هیچ استاندارد و سازوکار درستی برای تهیه مواد اولیه خمیرنان ندارند که البته این امر به وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد برمی گردد.

«محمود گیاهی» متولی اصلی تولید نان در کشور را سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برشمرد و افزود: متاسفانه این وزارتخانه برای تولید نان سالم در کشور اقدام چندانی انجام نداده است.

گیاهی یادآوری کرد وزارت بهداشت در سال های گذشته طرح غنی‌سازی آرد با آهن، روی و انواع ویتامین‌ها را در دستور کار قرار داده بود اما مصرف موادی چون جوش‌شیرین و جوهرقند باعث می شود همه زحمت ها به هدر رود.

وی تصریح کرد: تاکنون آیین‌نامه یا استانداردی درباره الگوی مصرف خمیر مایه یا سایر افزودنی ها در مواد اولیه تهیه خمیر نان و پخت آن نداشته ایم.

عضو هیات مدیره سندیکای خمیرمایه ایران یکی از دلایل این مشکل را یارانه نان دانست و گفت: هنوز نان به یک کالای اقتصادی تبدیل نشده است؛ درحالی که اگر به یک کالای رقابتی تبدیل شود تولید کنندگان تلاش می کنند محصول کیفی تری را به دست مصرف کنندگان برسانند.

به گفته وی، متاسفانه ۹۰ درصد نانوایان با موضوع تخمیر خمیر و چگونگی مصرف سبوس نان آشنایی ندارند و باید برای کسب مهارت های لازم آموزش ببینند.

گیاهی تاکید کرد اگر مشکل یارانه نان، آموزش نانوایان و نظارت حل نشود، همچنان باید نان ناسالم و غیرکیفی مصرف کنیم.
به گفته وی، بیشتر تقلب ها در این زمینه مربوط به نان لواش است.

وی به مردم توصیه کرد بیشتر از نان های سنگک و صنعتی مصرف کنند.

** تولید خمیرمایه داخلی کیفی است

مدیرعامل شرکت خمیرمایه رضوی نیز در این نشست خبری گفت: میزان تولید خمیرمایه در کشور بیش از تقاضای خبازی هاست.

«احسان اژدری» افزود: خوشبختانه خمیرمایه تولیدی، کیفیت مطلوبی دارد و بخشی از آن سالیانه به کشورهای هدف صادر می شود.

برای تولید هر قرص نان سنگک با وزن ۶۵۰ گرم ۱٫۸ گرم خمیر مایه خشک به قیمت ۱۶ تومان، هر قرص نان بربری با وزن ۶۰۰ گرم ۱٫۷۵ گرم خمیر مایه به قیمت ۱۶ تومان و هر قرص نان تافتون با وزن ۲۸۷ گرم ۰٫۹۲۵ گرم خمیر مایه با قیمت هشت تومان نیاز است.

هر قرص نان لواش با وزن ۱۷۲ گرم نیز ۰٫۵۵ گرم خمیر مایه به قیمت پنج تومان نیاز دارد؛ در حالی که قیمت هر قرص نان سنگک ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰، بربری ۶۰۰ تا ۱۵۰۰، تافتون ۴۰۰ و نان لواش ۲۰۰ تومان است.

به گفته کارشناسان، سرانه مصرف خمیر نان برای هر ایرانی ۲۵۰ گرم است اما برای تولید کیفی نان باید این میزان به ۲ برابر افزایش یابد.

در پایان دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸، تیمهای اروگوئه، روسیه، فرانسه، کرواسی، انگلیس و بلژیک به یک هشتم نهایی صعود کردند. مصر، عربستان، مراکش، پرو، کاستاریکا، تونس، سهیل موزیکما و لهستان هم حذف شدند.

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ حمید هیراد مستم کن

سوپرایز امشب آپ موزیک ♫ ترانه فوق العاده زیبای مستم کن از حمید هیراد ♫ با متن و بهترین کیفیت

شعر و آهنگسازی : حمید هیراد / تنظیم کننده : امیر میلاد نیکزاد

Download New Song By : Hamid Hirad – Mastam Kon With Text And Direct Links In UpMusic

1 4 دانلود آهنگ حمید هیراد مستم کن

متن آهنگ مستم کن حمید هیراد

♪♪♫♫♪♪♯

بچرخا در برم بچرخا در برم رقص کنان کو
مرا مستم کن ای مرا مست کن نعره کنان بگو
♪♪♫♫♪♪♯ کوه به کوه آمده ام مو به مو آمده ام ♪♪♫♫♪♪♯
تار کیسوی تو دیدم سمت او آمده ام
مو به مو آمده ام من کوه به کوه آمده ام
تار کیسوی تو دیدم سمت او آمده ام

♪♪♫♫♪♪♯ شعر و آهنگسازی : حمید هیراد ♪♪♫♫♪♪♯
دل ای دل دل ای دل ای دل ای دل
ایمان مرا عقل مرا هوش مرا برد چشمان تو
ایمان مرا عقل مرا برد چشمان تو
دلداده ی او گشتم و می کشد مرا خم ابروی تو
♪♪♫♫♪♪♯ سر به سر دل من نزار من و دیگه در نیار ♪♪♫♫♪♪♯
عاشقت شدم من همین یبار جون تو
کوه به کوه آمده ام مو به مو آمده ام
تار کیسوی تو دیدم سمت او آمده ام
مو به مو آمده ام من کوه به کوه آمده ام
تار کیسوی تو دیدم سمت او آمده ام

♪♪♫♫♪♪♯ تنظیم کننده : امیر میلاد نیکزاد ♪♪♫♫♪♪♯
دل ای دل دل ای دل ای دل ای دل
دانلود آهنگ حمید هیراد مستم کن
هر لحظه به دام تو گرفتارمو بیمارم
هر لحظه به دام تو گرفتارمو بیمارم
بیا جون دلم نازتو خریدارم
♪♪♫♫♪♪♯  ایمان مرا عقل مرا برد چشمان تو ♪♪♫♫♪♪♯
دلداده ی او گشتم و می کشد مرا خم ابروی تو
سر به سر دل من نزار  من و دیگه در نیار
عاشقت شدم من همین یبار جون تو

♪♪♫♫♪♪♯

حمید هیراد مستم کن

دانلود آهنگ حمید هیراد مستم کن

دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ – ۱۰:۲۵

مافی

حضور زنان و خانواده‌ها در ورزشگاه آزادی امر مثبت و مهمی بود که پس از تلاش‌های بسیار به وقوع پیوست. در این راستا نگارنده در توئیتر طی متنی آوررده که این نخستین بار پس از انقلاب بود که خانواده‌ها توانستند در کنار یکدیگر مسابقه‌ای ورزشی را به تماشا بنشینند.

این مهم حرکت خوبی بود که خوشبختانه با پیگیری موثر مسئولان همراه شد و به نتیجه رسید. حضور بانوان و خانواده‌ها در استادیوم آزادی برای تماشای بازی ایران و اسپانیا اثرات خوب و حتی باز‌خورد بین‌المللی داشت و بودند کسانی که نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. گرچه بحث حضور زنان در اماکن ورزشی چندان پیچیده نبوده و جزو حقوق اولیه این قشر به حساب می‌آید، اما چون در کشورمان مسائل کوچک به‌نحوی بزرگ جلوه می‌کنند و اتفاقاتی که باید خیلی طبیعی رخ دهد گاهی به‌صورت آرزو در می‌آید این مساله جزو مطالبات مردم شده است.

حضور زنان و خانواده‌ها در ورزشگاه آزادی برای نخستین بار اتفاق افتاد و شاهد بودیم که هیچ‌مشکل جدی پیش نیامد و موارد منفی که بعضا اشخاصی که در حوزه امنیت دستی دارند مطرح می‌کردند به وقوع نپیوست. از این جهت به وزارت ورزش توصیه می‌شود که نسبت به ساخت برخی مکان‌های جانبی برای ورزشگاه آزادی اقدام کنند. از آن جمله می‌توان به ساختن نمازخانه‌ای برای ورزشگاه اشاره کرد تا فضای کافی و در خور شأن برای آقایان و بانوانی که می‌خواهند به اقامه نماز بایستند وجود داشته باشد.

گرچه مشاهده می‌شود. به جای اینکه درصدد رفع این مشکلات اقدامی صورت گیرد بعضا با اصل موضوع مخالفت می‌شود. قبل از حضور خانواده‌ها در ورزشگاه آزادی قضاوت و پیش داوری‌هایی نسبت به این مساله صورت می‌گرفت، اما تاثیرحضور اخیر خانواده‌ها و زنان در استادیوم آزادی موجب شد تا قضاوت‌های نابجا رنگ واقعیت به خود نگیرد. از این جهت امید می‌رود که با ادامه این رویه بانوان و خانواده‌ها بتوانند در بازی‌های داخلی و زنده نیز در ورزشگاه‌ها حضور بهم رسانند و نشان دهند که حضور آنها در ورزشگاه‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند. گرچه ورزش فوتبال خود می‌تواند موجب انسجام و وحدت ملی باشد، اما حضور خانواده‌ها در ورزشگاه نیز می‌تواند انسجام و وحدت مناسبی را ایجاد کند.

در این راستا از وزارت ورزش انتظار لازم می‌رود که زیرساخت‌های لازم را برای حضور بانوان در ورزشگاه آزادی و سایر ورزشگاه‌ها مهیا کند تا زنان و خانواده‌ها نیز بتوانند بدون هیچ‌مشکلی به تماشای بازی‌ها بنشینند. البته باید اذعان داشت؛ در حال حاضر در برخی از ورزش‌ها بانوان می‌توانند به تماشای برخی بازی‌ها بنشینند. در بازی‌های داخل سالنی مثل والیبال شاهد حضور خانواده‌ها هستیم اینجا مساله مهم بحث حضور بانوان و خانواده‌ها در ورزشگاه آزادی و ورزشگاه‌های بزرگ بود که اتفاق اخیر موجب شد برای همه مشخص شود که حضور خانواده‌ها اعم از مردان، زنان، دختران و پسران هیچ‌مشکلی را پدید نمی‌آورد بلکه موجب انسجام، وحدت، یکدلی و شور و نشاط اجتماعی خواهد شد و قطعا می‌تواند پایه خوب و اساسی برای تصمیمات بعدی باشد. نفس حضور خانواده‌ها و زنان می‌تواند بر روند مثبت‌بودن بازی اثرگذار باشد. همان‌طور که دیدیم حضور ایرانیان در شهر سن‌پترزبورگ و کازان بسیار در روند بازی و موفقیت‌های بازیکنان موثر بود. در عین حال نیز ایرانیان در این شهر‌ها از نظم و ترتیب خوبی برخوردار بودند. مجموعا حضور بانوان و خانواده‌های ایرانی در خارج از کشور و ورزشگاه آزادی بسیار مفید و موثر بوده و می‌تواند این مساله را که گاه به نگاه سختگیرانه به‌صورت منفی قلمداد می‌شد، به‌صورت کلی از بین ببرد و محو کند تا از این پس شاهد حضور خانواده‌ها و بانوان در استادیوم‌های ورزشی باشیم.

منبع:‌آرمان

*رئیس فراکسیون خانواده مجلس

تمامی حقوق مطالب برای سهیل موزیک | دانلود آهنگ جدید با متن محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.