آموزش وپرورش در سال های پیش رو با معضل بازنشستگی فرهنگیان و بحران کمبود نیروی انسانی مواجه خواهد شد و از مهر ۹۷ با سه سال شدن هنرستان ها کمبود نیروی انسانی در این بخش به شکل ویژه تری محسوس خواهد بود.

در روزهای اخیر نیز سید محمد بطحایی وزیر آموزش وپرورش در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور زنگ خطر بازنشستگی نیرو و کمبود معلم در آموزش وپرورش را نواخت. او در این نامه اعلام کرد: با عنایت به اینکه در طول سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ بیش از ۳۸۰ هزار نفر براساس مجوزهای سازمان اداری و استخدامی به عنوان معلم در وزارت آموزش وپرورش استخدام شده اند، پدیده بازنشستگی بیش از ۳۷۰ هزارنفر از کارکنان آموزشی طی پنج سال پیش رو (۱۳۶۷ الی ۱۴۰۰) ادامه فعالیت بزرگترین دستگاه اجرایی کشور را به طورجدّی مورد تهدید قرار می دهد.براساس منابع آماری موثق درحالی که تعداد دانش آموزان کشور از ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۳۹۷ به ۱۵.۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد، تعدادکارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش با خروج بازنشستگان از  ۷۵۸ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ به ۴۲۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ کاهش خواهد یافت که این تعداد فقط ۵۵ درصد نیاز این وزارتخانه را تأمین خواهد کرد.

* اشتباه بزرگ فانی: ۳۰۰ هزار نیروی اضافه در آموزش وپرورش داریم

در همین رابطه رضا نهضت کارشناس آموزشی خبرنگار اجتماعی خبرگزاری در پاسخ به این پرسش ” آموزش وپرورش در دوره وزارت آقای فانی معتقد به کاهش معلم بود و دراینباره عنوان می شد نسبت معلم به دانش آموز استاندارد نیست و می توان با کاهش جمعیت فرهنگیان و تعداد ۷۰۰ هزار نفر آموزش وپرورش را اداره کرد و حالا این وزارتخانه از کمبود معلم خبر می دهد که زنگ خطر آن از مهر ۹۷ به صدا در می آید، علت این سیاست های متناقض چیست؟” اظهارکرد: برای بررسی کمبود نیرو ابتدا باید بررسی کنیم چه عواملی باعث کمبود نیروی شدید در آموزش و پرورش شده است و پس از آن بهترین و فوری ترین راه برای جبران این مسئله مهم چیست؟

وی افزود: متاسفانه در دوره آقای فانی این بحث به طور جدی از سوی وی مطرح شد که می توان با ۷۰۰ هزار نیرو آموزش و پرورش را اداره کرد و ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نیروی اضافی در آموزش و پرورش هستند. اما دلایل آقای فانی چه بود؟ او دو دلیل برای این ادعای خود داشت که هر دو مغالطه بود و بر مبنای مغالطه به این اشتباه هولناک افتاد.

نهضت گفت: استدلال اول این بود، زمانی ۲۰ میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم داشتیم، حالا که تعداد دانش آموزان کاهش پیدا کرده است تعداد یک میلیون معلم نیز باید کاهش یابد، این استدلال هم اکنون هم به کار گرفته می شود. استدلال آقای الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش وپرورش هم همین  است. اما اشکال این استدلال کجاست؟ اشتباه هولناک این است که آقایان توجه ندارند زمانی که دانش آموزان ۲۰ میلیون بودند، بسیاری از فرهنگیان معادل ساعات موظف و گاهی زیادتر کلاس حق التدریس داشتند و با این روش تعداد زیاد دانش آموزان اداره می شدند و کلاس ها بی معلم نمی ماند. این نکته مهمی است  که به آن توجهی نمی شود یا نمی خواهند به آن توجه کنند.

* کاهش ساعات حق التدریس فرهنگیان؛ صرفه جویی به قیمت شلوغی کلاس ها

این کارشناس آموزشی ادامه داد: هم اکنون حجم کلاس های حق التدریس به شدت پایین آمده است، در واقع یکی از افتخارات آقای فانی این بود که نیاز به حق التدریس را کاهش داده است اما توجه نداشت با این کار اگر چه صرفه جویی کرده اما کلاس ها شلوغتر و از کیفیت آموزش کاسته است.

نهضت با اشاره به اینکه استدلال دوم اشتباه آقای فانی این بود که تعداد دانش آموزان را به تعداد فرهنگیان تقسیم و می گفت به تعداد هر ۱۳ دانش آموز یک معلم داریم در حالی که نرم جهانی در کشورهای توسعه یافته مثلا یک به ۲۴ است، عنوان کرد: بعد از این مغالطه نتیجه می گرفت باید تعداد کارکنان ۳۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کند و این مغالطه متاسفانه دولت و به ویژه سازمان مدیریت را به اشتباه انداخت. اما اشکال این استدلال چیست؟ بگذارید مثالی بزنم. هم اکنون اگر فردی بگوید در کشورهای پیشرفته در هر شهر نهایت ۳ مسجد وجود دارد، بعد نتیجه بگیرد که ایران هم برای این که به نرم این کشورها برسد باید در هر شهرش فقط ۵ مسجد داشته باشد، بنابراین کاربری مساجد افزون بر این را باید تغییر دهیم. این مغالطه است؟ چرا؟ چون وجود مسجد یا کلیسا به سیاست های کلی یک نظام بر می گردد. مشخص است کشوری که اکثر مردم آن غیر مسلمان اند تعداد مسجدهایی کمتری خواهند داشت. همین مثال را در آموزش و پرورش پیاده می کنیم.  آموزش و پرورش ایران مبتنی بر سند تحول مدعی نظامی است که دو وظیفه را برای خود قائل است: تربیت شهروند خوب و تربیت عبد صالح. در واقع فلسفه آموزش و پرورش در ایران افزون بر آموزش و پرورش کشورهای توسعه یافته است.  به دلیل تعریف مفهوم عبد صالح طبیعی است که ایران مجبور به داشتن برنامه، نیرو و مواردی باشد در کشورهای توسعه یافته وجود ندارد.

* علت مقاومت دولت برای استخدام نیروی جدید در آموزش وپرورش

وی تصریح کرد: متاسفانه دولت تقریبا قانع شده است که پولش در آموزش و پرورش در حال هدر رفتن است و باید هزینه کمتری برای دستمزد فرهنگیان بپردازد و در چنین شرایطی طبیعی است که سازمان مدیریت در برابر درخواست استخدام نیروهای جدید به شدت مقابله می کند. سال آینده با  این که طبق گفته رسمی وزیر بیش از ۸۰ هزار نفر کمبود نیرو وجود دارد تا کنون تنها مجوز استخدام ۱۸ هزار نفر صادر شده است. و این بدان معنی است که سال بعد وضعیت مدارس دولتی فاجعه بار خواهد بود و کلاس ها بیش از پیش شلوغ تر خواهند شد.

این کارشناس آموزشی بیان کرد: متاسفانه برنامه آقای بطحایی نیز مبتنی بر همین راهبرد نادرست و هولناک است. او نیز می خواهد در بند “واو” بودجه که مربوط به دستمزد و حقوق فرهنگیان است و بیش از ۹۸ درصد بودجه را به خود اختصاص می دهد صرفه جویی کند. سخنان بطحایی به رئیس جمهور را فراموش نکرده ایم که وعده داد بود در صورت اداره آموزش و پرورش توسط بخش خصوصی، تا یک سوم صرفه جویی در بودجه اتفاق می افتد.

* جبران کمبود نیرو با طرح خرید خدمات و تبعات پیش رو

نهضت گفت: راهبرد اشتباه فانی و ادامه آن توسط محمد بطحایی، دولت را مصر کرده تا جایی که ممکن است از استخدام فرهنگیان رسمی سرباز بزند و کمبود نیرو را با استخدام فرهنگیان طرح خرید خدمات که یک چهارم و گاهی یک پنجم نیروهای رسمی حقوق و دستمزد دریافت و بیمه و حقوق ۹ ماهه دارند، جبران کند. همچنین در برنامه ششم توسعه تنها یک بند در مورد آموزش و پرورش وجود داشت و آن طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی بود.

وی خاطرنشان کرد: در زمان آقای فانی بیش از ۱۲۰ هزار نیرو بازنشسته شدند بدون اینکه استخدامی صورت گیرد و نیز ساعات حق التدریس به نحو محسوسی کاهش پیدا کرد و راهبردهای اشتباه آموزش وپرورش را با کمبود نیرو مواجه کرد و تا این راهبرد اشتباه از سوی وزیر و دولت درست نشود، شاهد مصائب زیادتری در آموزش و پرورش خواهیم بود.

* راه حل اورژانسی جبران کمبود نیرو

نهضت در پاسخ به این پرسش” در روزهای اخیر شاهد نامه وزیر آموزش وپرورش به معاون اول رئیس جمهور و هشدار نسبت به مسئله کمبود نیرو بودیم؛ تا شروع سال تحصیلی جدید فرصتی باقی نمانده است از سوی دیگر تا سال ۱۴۰۰ نیز ۳۷۰ هزار نفر از آموزش وپرورش بازنشسته خواهند د در چنین شرایطی دولت برای همراهی با این وزارتخانه با هدف تامین کمبود نیرو چه اقدام فوری می تواند انجام دهد؟” عنوان کرد:به نظر بهترین راه جبران فوری نیرو، پر کردن ساعات غیر موظف فرهنگیان شاغل است؛ به این صورت که هر فردی به طور داوطلبانه تا ۲۴ ساعات بتواند بیش تر از ساعت موظفش تدریس کند. این کار چند حُسن دارد. نخست، فرهنگیان فقط با تکیه به حقوق آموزش و پرورش، نمی توانند زندگی خود را بگذرانند. بنابراین ممکن است ساعات غیر موظفشان را صرف مشاغل دیگری کنند. البته تعداد زیادی از فرهنگیان با تدریس در مدارس غیردولتی این کمبود را جبران می کنند. اگر آموزش و پرورش متعهد شود که حق التدریس ها را به موقع و ماهانه پرداخت کند بسیاری از فرهنگیان داوطلبانه ساعات غیرموظفشان را در مدارس دولتی پر می کنند. اما چنان که گفتم باید آموزش و پرورش متعهد شود که ماهیانه این حق التدریس ها را بپردازد و اگر بخواهد با تاخیر ۱۰ ماهه پرداخت کند قطعا فرهنگیان ترجیح می دهند در مدارس غیردولتی ساعاتشان را پر کنند.  این کار هم رضایت فرهنگیان را خواهد داشت و هم کلاس ها را خلوت تر می کند.

وی اظهار کرد: توجه دارید که فرهنگیان بر خلاف کارمندان دولت اضافه کار ندارند و می دانید که اضافه کار کارمندان گاهی زیادتر از خود حقوق اصلیشان است.  بنابراین حتی در صورت اجرای مرحل دوم رتبه بندی نهایت میانگین ۱۰ درصد به هر فرد اضافه خواهد شد و همچنان کمبود دریافتی برای فرهنگیان وجود خواهد داشت بنابراین باید با ارائه داوطلبانه ساعت حق التدریس غیر موظف، آن را به نوعی اضافه کار فرهنگیان حساب کرد. البته راهکارهای دیگری نیز مدنظر مسئولان دولتی است که گسترش طرح خرید خدمات آموزشی مهمترین آن است اما این طرح به کیفیت آموزش وپرورش لطمه می زند.

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای سهیل موزیک | دانلود آهنگ جدید با متن محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.